Automatyzacja w rekrutacji: dos and don’ts

Automatyzacja w rekrutacji: dos and don’ts

Automatyzacja jest jednym z gorących tematów w rekrutacji i szeroko pojętym HRze, a dyskusje o niej wywołują spore emocje. Uczestnicy dyskusji moderowanej przez Jacka Krajewskiego podczas warszawskiego ROC day przyznali, że zetknęli się przynajmniej z jednym artykułem...